leilending:

Bonde som leide jord av kirken, kongen eller adelen.

 

leilending (tenant farmer)– Peasant who rented land from the church, the king or the nobility.

Tekstreferanse