hertug:

Adelsmann som oftest var i slekt med kongefamilien.

 

hertug (duke) – A nobleman, most often a relative of the royal family.

Tekstreferanse