lendmenn:

Storbønder som hadde fått jordeiendommer av kongen for å hjelpe ham i krig. De tilhørte den norske adelen (aristokratiet) i middelalderen.

 

lendmenn – Wealthy farmers who had been given estates by the king in return for helping him in wars. They belonged to the Norwegian nobility (aristocracy) in the Middle Ages.

Tekstreferanse