sysselmann:

Kongelig representant ute i distriktene. Han krevde inn skatt, hadde politimyndighet og kontrollerte leidangsskipene.

 

sysselmann – The king’s representative in the regions. He collected taxes, enforced laws and controlled the ships of the “leidang”.

 

Tekstreferanse