Håkonshallen:

Stor bygning av stein i Bergen. Kong Håkon Håkonsson bygde den midt på 1200-tallet.

 

Håkonshallen – Large stone building in the centre of Bergen. It was built by King Håkon Håkonsson in the mid-1200s.

Tekstreferanse