ødegård:

Gård som ble forlatt etter Svartedauden.

 

ødegård Farm that was abandoned after the Black Death.

Tekstreferanse