Olav Engelbrektsson:

Norges siste katolske erkebiskop som flyktet fra landet i 1537.

 

Olav EngelbrektssonNorway’s last Catholic archbishop, who fled the country in 1537.

Tekstreferanse