Middelalderen:

Perioden fra vikingtiden sluttet midt på 1000-tallet frem til 1537 da Norge ble en del av Danmark.

 

Middelalderen (The Middle Ages ) – The period from the end of the Viking Age until 1537 when Norway became a part of Denmark.

Tekstreferanse