Stiklestad:

Gård nord for Trondheim hvor kong Olav Haraldsson ble drept i 1030.

 

Stiklestad – Farm north of Trondheim, where King Olav Haraldsson was killed in battle in 1030 CE.

Tekstreferanse