Håkon den gode:

Norsk konge som samarbeidet med bøndene om å lage lover for flere landsdeler og en sjøforsvarsordning langs norskekysten.

.

Håkon den gode (Håkon the Good) Norwegian king who cooperated with the landowners in making laws for a number of regions, as well as a naval defence scheme for the Norwegian coast.

Tekstreferanse