Leidang:

Sjøforsvarsordning som gikk ut på at bøndene utrustet krigsskip som ble brukt av kongen til å forsvare landet.

 

leidang – Naval defence scheme, in which the landowners equipped warships to be used by the king for defending the land.

Tekstreferanse