Harald Hårfagre:

Vikinghøvding som ble den første kongen i Norge.


Harald Hårfagre
(Harald Long-Hair) – Viking chieftain who became the first king of Norway.

Tekstreferanse