Gravhaug:

Gravsted på bondefamiliens gårder før kristendommen ble innført.


gravhaug
(burial mound) – Burial site on landowners’ farms in the pre-Christian era.

Tekstreferanse