Skiringssal:

Handelsplass ved Oslofjorden i Vestfold i vikingtiden.

 

Skriringssal – Viking-age market town on the Oslo fjord in Vestfold county.

Tekstreferanse