Wilhelm Erobreren:

Hertug av Normandie som var en slektning av vikinghøvdingen Rollo. Wilhelm erobret England i 1066 og ble konge der.

 

Wilhelm Erobreren (William the Conqueror) – Duke of Normandy and a descendant of the Viking chieftain Rollo. William conquered England in 1066 and became king there.

Tekstreferanse