Odin:

Vikingenes mektigste og klokeste gud. Han var krigsgud for høvdinger, konger og krigere.

 

Odin –The most powerful and wise of all the Viking gods. He was the god of war for chieftains, kings and warriors.

Tekstreferanse