Vikingtiden:

Tiden fra 800 til 1050 e.Kr.


Vikingtiden
(The Viking Age) – The period from 800 – 1066 CE.

Tekstreferanse