Kelterne:

Indoeuropeisk folk som spredte kunnskap om produksjon av jern. I dag snakkes det keltiske språk i Storbritannia, Irland og Frankrike


Kelterne
(The Celts) – Indo-European peoples who spread knowledge about iron-making. Today, Celtic languages are spoken in the Great Britain, Ireland and France.

Tekstreferanse