Runer:

Alfabet som ble brukt i Norden i jernalderen og vikingtiden.

Runer (runes) - Alphabet used in the Nordic counntries during the Iron Age and Viking Age.

Tekstreferanse