Indoeuropeere:

Bondefolk fra Sentral-Asia som på 2000-tallet f.Kr.utvandret til India, Iran og Europa. De hadde opprinnelig et felles språk som seinere ble splittet i forskjellige nye språk, som for eksempel germansk, latinsk, keltisk, iransk og slavisk. Norsk er et germansk språk som har mye til felles med svensk og dansk. De fleste moderne språk i Europa tilhører den indoeuropeiske språkfamilien.


Indoeuropeere
(Indo-Europeans) – Agricultural peoples from Central Asia, who migrated to India, Iran and Europe during the 20th century BCE. Originally, they shared a common language that later split into various new languages, such as Germanic, Latin, Celtic, Persian and Slavic. Norwegian is a Germanic language that has a lot in common with Swedish and Danish. Most modern European languages belong to the Indo-European language family.

Tekstreferanse