Jernalderen:

Tiden fra ca. 500 f.Kr. til 800 e.Kr. I denne perioden lærte folk flest å lage jern ved å smelte malm fra myrer. Jernet gjorde det mulig å lage bedre redskaper og våpen.


Jernalderen
(The Iron Age) – The period from 500 BCE to 800 CE. During this period, most people learned how to smelt ore found in marshes. The iron made it possible to make better tools and weapons.

 

Tekstreferanse