Steinalderen:

Tiden fra ca. 10 000 f.Kr. til 1800 f.Kr. da menneskene brukte stein, bein og tre til redskaper og våpen. I eldre steinalder (til omkring 4000 f.Kr.) skaffet folk seg mat ved å jakte og fiske. I yngre steinalder (4000 f.Kr. til 1800 f.Kr.) begynte familiene å dyrke jorda og holde husdyr. Derfor kalles yngre steinalder også bondesteinalderen.


Steinalderen
(The Stone Age) - The period from approximately 10 000 BCE to 1800 BCE, when people used stone, bone and wood for making tools. During the Old Stone Age (the paleolithic period, until approximately 4000 BCE) people found food by hunting and fishing. During the New Stone Age (the neolithic period, 4000 BCE to 1800 BCE) families started to grow crops and keep livestock. The New Stone Age is therefore also referred to as the Agricultural Stone Age.

Tekstreferanse